مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - مفتح
ویژه‌نامه "معجزه خمینی (ره)"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
و عکس کیهان را مورد تأیید قرار داد دکتر مفتح...
کد خبر: ۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹


شهیدان دانشگاه و بزرگانی چون بهشتی ها مطهری ها مفتح...
کد خبر: ۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸


پرونده معجزه خمینی (ره)/ مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد؛
شهید مفتح و من به عنوان کمیته ی استقبال از... شهید مطهری و مرحوم شهید مفتح یک مقدار کارهای دانشگاهی... شورای انقلاب2 شهید آیت الله دکتر مفتح عضو ستاد مرکزی... شهید آیت الله مطهری رئیس شهید مفتح سخنگو علی تهرانچی...
کد خبر: ۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


پرونده معجزه خمینی (ره)/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
مدرسه رفاه شدم آقای مفتح گفت که آقای بادامچیان قضیه...
کد خبر: ۱۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱


عباس بهشتی شهید مفتح و به چشم می خورد با... عباس بهشتی شهید مفتح و به چشم می خورد با...
کد خبر: ۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۱


بادامچیان در گفتگوی تفصیلی با مركز اسناد انقلاب اسلامی:
آقایان منتظری بهشتی مطهری باهنر محلاتی ربانی املشی یزدی مفتح...
کد خبر: ۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۰۷


تازه های کتاب