مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - فیضیه
مطالعه کتاب های "حماسه 17 خرداد 1354 مدرسه فیضیه" "انقلاب...
17 خرداد 1354 مدرسه فیضیه" است این کتاب که فضای...
کد خبر: ۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


حمله به مدرسه فیضیه قم فرمودند این دولت مخالفت خود...
کد خبر: ۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


انقلاب اسلامی درهمدان
فرهنگیان همدان پس از فاجعه مدرسه فیضیه به ملاقات امام...
مدرسه فیضیه به ملاقات امام خمینى رفتند و از آن... از واقعه فیضیه به قم مسافرت کردند و با امام...
کد خبر: ۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


در تشریح حادثه حمله به مدرسه فیضیه برای سران ملل...
کد خبر: ۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲


در تشریح حادثه حمله به مدرسه فیضیه برای سران ملل...
کد خبر: ۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱


مدرسه فیضیه با درخواست وی برای مهاجرت دسته جمعی روحانیون...
کد خبر: ۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


و عامل مؤثر در حمله به مدرسه فیضیه در قم...
کد خبر: ۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲


از جنایت شاه در مدرسه فیضیه قم تصریح کرد ایران...
کد خبر: ۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱


برشی از خاطرات آیت‌الله خزعلی
و ایشان تصمیم گرفت روز 21 فروردین در مدرسه فیضیه...
فروردین در مدرسه فیضیه در این باره صحبت کند منظور... فیضیه که مورد نظر امام بود صورت گرفت بسیارى از...
کد خبر: ۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


کد خبر: ۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی پس از حادثه فیضیه رژیم...
کد خبر: ۷۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


اسناد منتشر نشده از فاجعه مدرسه فیضیه
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی پس از وقوع حادثه فیضیه...
کد خبر: ۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


سند منتشر نشده از حادثه فیضیه
یک افسر ارتشی فاجعه خونین فیضیه و جنایات عوامل رژیم...
کد خبر: ۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


ویژه‌نامه "روایــــــــــت خــــــــونـــــیـــــــن فیــــــضـــــیــــــه"/برشی از خاطرات رهبر معظم انقلاب
مبارزات فیضیه می فرمایند حاج انصاری گفت این آقای کاظمی...
فیضیه می فرمایند روز اول فروردین به مناسبت این که... فیضیه مجلس ترحیم گذاشته بودند برای ایشان یک خاطره دارم... گفتیم چه اعتراضی گفت من رفته ام دم مدرسه فیضیه...
کد خبر: ۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


برشی از خاطرات آیت‌الله صابری همدانی در مورد فاجعه فیضیه
شده است در مورد فاجعه فیضیه فروردین سال 1342 و... نیز با سنگ پرانی طلاب مدرسه فیضیه مصدوم و زخمی...
کد خبر: ۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


برشی از خاطرات شهید مهدی عراقی در مورد فاجعه فیضیه
فیضیه در قم می گوید ساعت تقریبا 3 30 -...
کد خبر: ۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


برشی از خاطرات آیت‌الله مسعودی خمینی
شده است درباره وقایع دوم فرودین 1342 در مدرسه فیضیه... بودم به تدریج شاهد بودم که زخمی های فیضیه را... امام جمع شدند و راجع به قضیه فیضیه صحبت داغ...
کد خبر: ۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


برشی از خاطرات آیت‌الله خزعلی درباره فاجعه فیضیه
امام تصمیم گرفتند به فیضیه بروند اما روحانیون نگذاشتند حتى... به فیضیه منع کنند امام پس از این که نگرانى...
است درباره فاجعه خونین مدرسه فیضیه در نوروز 1342 می... گوید مراسم مدرسه فیضیه به درخواست آیت الله گلپایگانى برگزار... مدرسه فیضیه فرستاده بودند تا به هنگام سخنرانى آقاى انصارى... کتک خورده بودند موقعى که در دالان فیضیه به محاصره...
کد خبر: ۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


روایت صالحی نجف‌آبادی از حادثه فیضیه
فیضیه حضور داشته است وی در مورد اتفاقات آن روز... فیضیه زیر کتابخانه نزدیک پله هایی که میرود به حجره... و وفات حضرت امام صادق ع و مدرسه فیضیه و...
کد خبر: ۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲


برشی از خاطرات حجتی کرمانی از حادثه فیضیه
در ماجرای فاجعه فیضیه می گوید به طبقه اول که... شاه به مدرسه فیضیه آمدیم در بین راه به مرحوم... از این جهت خیلی سخت مضروبش کرده بودند مدرسه فیضیه... مدرسه فیضیه دیدن می کردند...
کد خبر: ۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۲