17 آذر 1332
اعلام عزای عمومی توسط آيت الله كاشاني
آيت الله كاشاني در اعتراض به تجديد رابطه سياسي با انگليس (16 آذر) و ورود قريب الوقوع ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا به تهران (18 آذر)، طي اعلاميه اي از مردم خواست امروز جامة سياه به تن كنند و بيرق هاي سياه بر مغازه ها و منازل خود بياويزند.