8 اردیبهشت 1360
شهادت شهید شیرودی
«علي اكبر قربان شيرودي» فرمانده هوانيروز در يكي از جبهه هاي غرب كشور به شهادت رسيد.