11 تیر 1314
واکنش شيخ عبدالكريم حائری به کشف حجاب
آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري در تلگرافي به رضاخان ضمن اعتراض به روند كشف حجاب، خواستار جلوگيري وي از اين روند شد.