4 مرداد 1323
مرگ رضاخان میرپنج
رضاخان میرپنج سه سال پس از سرنگون شدن حكومتش‌، در تبعيدگاه خود ژوهانسبورگ در سن 66 سالگي درگذشت‌.