17 مرداد 1303
ضرب شتم آیت‌الله مدرس توسط ماموران رضاخان
آيت‌الله سيدحسن مدرس به همراه دو تن ديگر از نمايندگان اقليت كه درخواست استيضاح رضاخان را مطرح كرده بودند، سحرگاه امروز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.