25 مرداد 1324
تشکیل حزب دموکرات کردستان
حزب دمكرات كردستان ايران به رهبري قاضي محمد با كمك‌هاي مالي ارتش شوروي تأسيس شد.