اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویری از کودتای امریکایی-انگلیسی 28 مرداد 1332
در سالروز کودتای امریکایی-انگلیسی 28 مرداد 1332،‌اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از کودتای 28 مرداد را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332

تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332
تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332
تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332
تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332
تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332
تصاویری از کودتای 28 مرداد 1332