28 مرداد 1332
کودتای 28 مرداد و سقوط محمد مصدق
متعاقب كودتاي امریکایی 28 مرداد، كابينه دوم مصدق سقوط كرد وسپهبد فضل‌الله زاهدي عهده‌دار تشكيل كابينه شد.