12 آذر 1358
رسمیت یافتن قانون اساسی کشور

امروز نیز مانند دیروز ميليون‌ها نفر در سراسر كشور براي شركت در همه‌پرسي قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و با آراء خود اين قانون را رسميت دادند.