16 آذر 1332
سرکوب خونین تظاهرات دانشجویان توسط مأموران رژیم پهلوی

در حرکت اعتراضی دانشجویان علیه سفر نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا به ايران و نيز تجديد روابط سياسي ايران و انگليس، مأموران رژیم پهلوی به روی دانشجویان آتش گشودند، که باعث شهادت و زخمی شدن عده‌ای از دانشجویان شد.