25 آذر 1358
حمایت گسترده بازاریان از طرح انحلال حزب خلق مسلمان

بازارهاي تهران و قم به حمايت از خواسته بازاريان و دانشگاهيان تبريز كه خواستار انحلال حزب خلق مسلمان بودند، تعطيل شد.