نقش دولت موقت در غائله کردستان
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، رحیم صفوی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است در رابطه با نقش دولت موقت در غائله کردستان می‌گوید:سال ۱۳۵۸ تقریباً تمام شهرهای استان کردستان به غیر از پادگانهای سنندج، مریوان و سقز به تصرف نیروهای ضد انقلاب درآمد، حتی جاده های کردستان نیز در شمال آنها بود. نه تنها کردستان، بلکه آذربایجان غربی و شهرهای پیرانشهر، اشنویه، سردشت و حتی اطراف شهر ارومیه زیر نفوذ آنها بود و نیروهای ضد انقلاب، به هر شکلی استقرار داشتند و کاملا امنیت از دست دولت موقت خارج شده بود.

در این میان نقش دولت موقت مخصوصاً عملکرد مهندس بازرگان قابل تأمل و بررسی است. در سال ۱۳۵۸ آقای بازرگان به شهر مهاباد آمد و به قصد دلجویی از دموکراتها بعد از ملاقات با سران آنها بر سر مزار کشته های آن ها رفت و به قرائت فاتحه پرداخت.

آقای بازرگان بعد از بازگشت از سفر کردستان در جمع اعضای شورای انقلاب حاضر شد و اعلام کرد: دولت چاره ای ندارد جز این که در مقابل حزب دموکرات تسلیم شود و یک نوع خودمختاری به آنها اعطا کند و شرایط آنها را بپذیرد. در همین جلسه بود که شهید بهشتی و شهید مطهری بلند شده، فریاد می کشند: یعنی چه آقا؟ شما میخواهید ما در مقابل نیروھای دمکرات و کمونیست تن به سازش بدهیم. نخیر چنین نیست و سازش معنی ندارد.