4 اسفند 1367
نامه تاریخی امام خمینی مبنی بر جلوگیری از تحریف تاریخ در کتب درسی

امام خميني در نامه‌اي به آیت‌الله خامنه‌اي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، خواستار نظارت ايشان بر تدوين كتاب‌هاي تاريخ مدارس و دانشگاه‌ها و جلوگيري از تحريف تاريخ در كتب درسي شدند.