اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید محمد صادق لواسانی از یاران و نمایندگان امام خمینی بود که در 8 مهر سال 1369 در سن 89 سالگی دار فانی را وداع گفت. همزمان با سالروز درگذشت آیت‌الله لواسانی، در ادامه تصاویری از وی را می‌بینید.


سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی در کنار امام خمینی در دوران نوجوانی


سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

آیت‌الله لواسانی(نفر اول از سمت چپ) و امام خمینی(ردیف بالا - سومین نفر از راست) به همراه جمعی از روحانیون


سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر


سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

امام خمینی(ردیف پایین - نفر اول از سمت راست) و آیت‌الله لواسانی(ردیف پایین- نفر اول از سمت چپ)


سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

آیت‌الله لواسانی در حال گفتگو با شیخ محمدتقی فلسفی

سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر

سید محمدصادق لواسانی در قاب تصویر