ششم فروردین ماه در گذار تاریخ
6 فروردین 1368
امام خميني طي نامه‌اي به آقاي حسينعلي منتظري، ايشان را از قائم‌مقامي رهبري عزل كردند.

6 فروردین 1358
وزارت امورخارجه قرارداد مصر و اسرائيل را سبب تثبيت رژيم صهيونيستي دانست و آن را محكوم كرد.

6 فروردین 1358
دهها دانشجوي عرب مقيم ايران در اعتراض به انعقاد پيمان كمپ ديوند، به سفارت مصر در تهران حمله كردند و شيشه‌هاي آن را شكستند.

6 فروردین 1357
راديو لندن ضمن اشاره به سفر «فردريك مولي» وزير دفاع انگليس به تهران اعلام كرد وي با ژنرال‌ ازهاري رئيس ستاد ارتش ايران و ژنرال عظيمي وزير جنگ و ساير فرماندهان نظامي ايران ملاقات كرده و راجع به فروش تانكهاي چيفتن و ساير ادوات نظامي انگليسي و همچنين آموزش واحدهاي نظامي ايران در انگلستان با آنان مذاكره كرده است.

6 فروردین 1354
هويدا نخست وزير ايران، متعاقب انعقاد پيمان الجزيره ميان شاه و صدام حسين‌، در رأس هيأتي عازم بغداد شد. اين پيمان در اسفند 1353 در الجزيره به امضأ رسيده بود.

6 فروردین 1341
ژاكلين كندي‌، همسر رييس جمهورامريكا هنگام بازگشت از سفر هند و پاكستان در فرودگاه مهرآباد به مدت يك ساعت توقف كرد. وي از سوي فاطمه پهلوي‌، علي اميني‌، اردشير زاهدي و سفير امريكا در تهران مورد استقبال قرار گرفت‌.

6 فروردین 1329
محمدظاهر شاه، پادشاه افغانستان در رأس هيأتي از مقامهاي بلندپايه اين كشور وارد تهران شد.

6 فروردین 1325
آندره گروميكو نماينده شوروي در سازمان ملل در پاسخ به تهديدات ترومن رئيس جمهور امريكا گفت‌: خروج نظاميان روسي از ايران تدريجاً صورت خواهد گرفت و نيازي به تشكيل شوراي امنيت نيست‌.

6 فروردین 1303
رضاخان در ملاقات با آيات عظام حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي‌، ميرزاحسين نائيني و سيدابوالحسن اصفهاني‌، قول داد به غائله «جمهوري‌» پايان دهد.

6 فروردین 1298
ژنرال استراسلسكي از فرماندهان قزاق، به همراه نيروهاي تحت فرمان خود وارد گيلان شد تا رشت را از تصرف نيروهاي جنگلي خارج سازد.