مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام نویسنده: ویکتور تورن
زندگی نامه: