مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مخاطب گرامی تا اطلاع ثانوی جهت خرید کتاب از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
نام کتاب: یادداشت های سیاسی ایران 1344-1260 (جلد دوم 1284-1280) (بخش دوم)
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: ترجمه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۳۱۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۶
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۴۸۲-۵
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

این كتاب جلد دوم از مجموعهی چهارده جلدی «یادداشتهای سیاسی ایران» است كه گزارشهای سفارت بریتانیا در ایران را طی سال‌های 1901-1905 / 1280-1284 دربر میگیرد. این دوره مقارن با سالهای پایانی سلطنت مظفرالدین شاه است. ایران در این سالها در وضعیت اسفناكی قرار داشت. با توجه به ساختار ضعیف نیروهای مسلح و ضعف حكومت مركزی، مناطق مختلف كشور شاهد بینظمی، آشفتگی و شورشهای محلی و قومی بود. وضعیت اقتصادی ایران نیز در این سالها بسیار بحرانی بود و شاه طی چند مرحله به استقراض خارجی روی آورد كه البته بخشی از این وامها را صرف هزینهی مسافرتهایش به اروپا میكرد. از طرف دیگر، تحركات فرقههای ضالّهی بابیت و بهائیت و واكنش علما و مردم در قبال آن و حمایت و سوءاستفادهی انگلیس از این مسئله، ازجمله موضوعاتی است كه گزارش‌های زیادی را بهخود اختصاص داده است. در این دوره نیز ایران شاهد رقابت سنتیِ روسیه و انگلیس در صحنهی سیاستهای داخلی خویش بود.