در گفتگو با حجت الاسلام روانبخش مطرح شد:

چرا مطالعه کتاب «جریان شناسی اسلام التقاطی» مهم است؟

تحلیلی پیرامون نقشه آمریکا در منطقه| بخش دوم

طرح آمریکا در خاورمیانه چگونه شکست خورد؟

۲