گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه خراسان با شهید نواب صفوی در سال 1332

پیش‌بینی تشکیل حکومت اسلامی توسط نواب صفوی

۲