برگی از خاطرات آیت‌الله صابری همدانی

تلاش براى رفع بدبينى اهل سنت نسبت به ايرانيان و شيعيان