پرونده عملیات روانی 18 تیر 78 - قسمت اول

ماجرای سناریوی "لباس شخصی‌ها" در فتنه 18 تیر 78

مروری بر زندگی و مبارزات انقلابی سید رضا نیری

نحوه ورود نیری به مبارزات نهضت اسلامی

امام خمینی به روایت امام خامنه‌ای

ماجرای تهدید محمدرضا پهلوی توسط امام خمینی