روایت‌ها از تسخیر سفارت آمریكا

امام خمینی (ره) چگونه از تسخیر سفارت مطلع شدند؟