انقلاب اسلامی در بجنورد

تظاهرات مردم بجنورد در محرم سال 57