مجید تفرشی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد بررسی کرد:

ماهیت و تکنیک‌های تاریخ شفاهی

از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

مجموعه دو جلدی "انقلاب اسلامی در استان مرکزی" منتشر شد