مهدی رمضانی در گفت‌وگو با وطن امروز:

با «سند انتخاب» حفره‌های تحریف تاریخ بسته شد

به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب «سند انتخاب» رونمایی شد

خاطره‌ای از مرد پولادین انقلاب،

تحمل شکنجه‌های ساواک با زبان روزه