با حضور رئیس و معاونین مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

آئین تکریم و معارفه معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار شد