مطبوعات دهه 60 گزارش می‌دهند:

جزئیاتی از جنایت سازمان منافقین در 2 تیر 1360