"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

دروغ بزرگ شیطان بزرگ

"اسناد درس‌آموز"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد

علل اصلی سقوط دودمان پهلوی از نظر آمریكایی‌ها