مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - دیکتاتوری
نگاهی به چهار دهه تقابل منافقین با دموکراسی در گفتگو با مسعود خدابنده
به دیکتاتوری و فرقه ای عمل کردن آن است چه...
کد خبر: ۶۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱


دیکتاتوری پرولتاریای استالینی شاهد می آورد که اکنون نظام کمونیزم...
کد خبر: ۶۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


استقرار دیکتاتوری­ها منجر شده است ما به فرد فرد نمایندگان...
کد خبر: ۶۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


تطهیرناشدنی
و محمدرضا پهلوی برای تحکیم پایه های دیکتاتوری بود به...
دیکتاتوری انجام می شد براساس مشاهدات هندرسن سفیر آمریکا در... دیکتاتوری رضاشاه علیرضا لایی توانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران...
کد خبر: ۶۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


تطهیرناشدنی
کد خبر: ۶۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹


رژیم ضد توحیدی فعلی و طراحی سیاست های دیکتاتوری آخوندیسم...
با رژیم ضد توحیدی فعلی و طراحی سیاست های دیکتاتوری...
کد خبر: ۶۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


دکتر صادق کوشکی
نافی استبداد و دیکتاتوری دموکراسی مطرح شده در آرای حضرت... امام نقطه مقابل استبداد و دیکتاتوری است ایشان در این... دموکراسی با نظام سیاسی مستبد است استبداد و دیکتاتوری از... آمریکا و انگلستان هست در این کشورها مسائل دیکتاتوری هم...
کد خبر: ۶۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


مظفر شاهدی
کرده اند این حزب را باید آخرین مرحله دیکتاتوری شاه...
ایران نامیده شد در واقع روند دیکتاتوری حاکم بر کشور... رستاخیر ملت ایران را باید آخرین مرحله دیکتاتوری شاه قلمداد...
کد خبر: ۶۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


آزادی به سبک پهلوی؛
کد خبر: ۶۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


چرایی و چگونگی وقوع كودتای سوم اسفند 1299 در گفتگو با دکتر مظفر شاهدی
پهلوی را توطئه دیگری برای تسلط دیکتاتوری بر مقدرات جامعه... ایرانی ارزیابی می کردند در واقع شبح دیکتاتوری رضاخان و...
کد خبر: ۶۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


کودتای رضاخان می گذرد کودتای سیاهی که پایه گذار دیکتاتوری...
کد خبر: ۶۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


دکتر حسین آبادیان
را در گرو تسلط دیکتاتوری دانستند تا مردم را به...
کد خبر: ۶۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


قاسم تبریزی
نفوذ دیکتاتوری و گره خورده است به طوری که در...
کد خبر: ۶۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


بازخوانی عوامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی در گفتگو با مسعود رضایی؛
رژیم پهلوی استبداد و دیکتاتوری شدید این رژیم بود این... و احوال خاص آن دوران اساساً امکان برقراری همان دیکتاتوری... پهلوی به غرب و همچنین استبداد و دیکتاتوری سنگین و... سؤال مردم برای فرار از دیکتاتوری شاه انقلاب کردند یا...
کد خبر: ۶۵۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست مگر در فریبندگی...
کد خبر: ۶۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱


کلاس تاریخ
بین حکومت دیکتاتوری خود با قاجار دست به اقداماتی در...
کد خبر: ۶۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


دیکتاتوری یک حزبی نیست و نخواهد بود با این حال...
دیکتاتوری یک حزبی نیست و نخواهد بود با این حال...
کد خبر: ۶۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰


تطهیرناشدنی
که کشف حجاب با استفاده از ابزارهای دیکتاتوری دقیقا به...
کد خبر: ۶۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


بازنشر
این نشریه علیه دیکتاتوری محمدرضا پهلوی می نوشت می گوید...
کد خبر: ۶۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳


بازخوانی بیانیه مسعود رجوی در حمایت از موسوی پس از عاشورای 88 ؛
حریق برخاسته و ریش و ریشه ی دیکتاتوری آخوندی و...
کد خبر: ۶۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹