مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - قابل اعتماد نبودن امریکا
چرا نظام آمریكا قابل اعتماد نیست - بخش چهارم
به "چرایی قابل اعتماد نبودن نظام آمریکا" می پردازد بخش... عنوان "چرایی قابل اعتماد نبودن نظام آمریکا" به بررسی "ساختار... حال سیاست خارجی آمریکا به چهار دوره قابل تقسیم است... به آنها برای استقلال در مقابل امپراتوری عثمانی شکل گرفت...
کد خبر: ۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴