مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - یرواند آبراهامیان
مظفر شاهدی
از دستاوردهای این نظام شاهنشاهی بر عهده بگیرد یرواند آبراهامیان...
کد خبر: ۶۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


تطهیرناشدنی
می یافت 1 آبراهامیان نیز اوضاع نابسامان اقتصادی در این... مردم معترض انجامید آبراهامیان می نویسد این مشکلات اقتصادی و... 2- یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقلاب تهران نی, ص...
کد خبر: ۵۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


تطهیر ناشدنی
به نوشته آبراهامیان در نخستین سال های سلطنت محمدرضا پهلوی... در ایران تهران نشر مرکز ص 201 2- یرواند آبراهامیان...
کد خبر: ۵۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


تطهیر ناشدنی
6- یرواند آبراهامیان تاریخ ایران مدرن تهران نشر نی صص...
کد خبر: ۵۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


بسیار وخیم بود براساس بررسی های یرواند آبراهامیان از سال... عمومی و متقاضیان وجود نداشته باشد به نوشته آبراهامیان در... زندگی کارگران کارگران هم زندگی مناسبی نداشتند آبراهامیان می نویسد... ترجمه عبدالرحیم گواهی تهران علم ص 302 3- یرواند آبراهامیان...
کد خبر: ۵۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


مجید تفرشی در گفتگوی تفصیلی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی مطرح کرد:
و محققان غربی نظیر آبراهامیان کینزر و گازیوروفسکی قرار گرفته... از قبیل آقایان یرواند آبراهامیان استیون کینزر و مارک گازیوروفسکی...
کد خبر: ۵۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


نوشت ها 1- یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقلاب ترجمه...
کد خبر: ۴۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


انقلاب اسلامی ص 134 6- ایران بین دو انقلاب یرواند... آبراهامیان ص 172-171 7- یرواند آبراهامیان ایران بین دو نقلاب...
کد خبر: ۳۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳


به بهانه مرگ رضاشاه در ژوهانسبورگ؛
ir/s/4817 1 یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقلاب ترجمه احمد...
کد خبر: ۱۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


آبراهامیان تاریخ نگار مشهور در مصاحبه با نشریه real news...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی یرواند آبراهامیان اظهار داشت اسناد... آمریکا در جزئیات مسائل داخلی کشور ایران دست داشت آبراهامیان... آبراهامیان در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت آقای... تقدیر است ولی من یرواند آبراهامیان با نظرات ایشان همواره...
کد خبر: ۱۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱


پدید آورنده یرواند آبراهامیان27-زوال ان‍دی‍ش‍ه س‍ی‍اس‍ی در ایران گفتار در...
کد خبر: ۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقلاب تهران نشر نی ص...
کد خبر: ۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱


و باشعورتر شده اند 33 آبراهامیان علت اعتراض طبقه ی... 9 یرواند آبراهامیان پیشین ص420 10 جان فوران تحلیلی نظری... یرواند آبراهامیان پیشین ص532 16 صادق زیباکلام پیشین ص129 17... یرواند آبراهامیان پیشین ص657 18 عباس کشاورز شکری تبیین انقلاب...
کد خبر: ۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۵


یرواند آبراهامیان در کتاب کودتا می نویسد پیامد انقلاب هرچه...
بر هم ریخت چنانکه یرواند آبراهامیان در کتاب کودتا می...
کد خبر: ۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹


پرونده "معجزه خمینی (ره)"/مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر كرد
کنند به تعبیر آبراهامیان آیت الله خمینی با دفاع جانانه... 72 27 یرواند آبراهامیان ایران بین دو انقلاب ص 656...
کد خبر: ۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰