مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله

نمونه‌های تاریخی مقاومت‌ مردم ایران در برابر خباثت‌های انگلیس

دخالت‌های انگلیـس در طول تــاریخ ایران سرشار از «خبــاثت» بوده است؛ این دولت استعمارگر که با تحمیل قحـطی به مردم ایران، انحــراف نهضت مشروطــه و سپس روی کار آوردن دیکتاتــوری مثل رضا خان اوج خبــاثت‌های خود را در ایران به نمایش گذاشته بود، در همان دوران با مقاومت مــردمی مواجه شد که خواستــار پایان دادن به خباثت‌های انگلستـــان در ایران بودند. این مردم که از راهبــری روحانیون و علمای بزرگ بهره‌ می‌بــردند در مقابل خباثت‌های انگلیس قد علم کردند و از همان دوران قیام‌های مردمی و داوطلبانه در جای جای کشور علیه انگلیس شکل گرفت و حرکت‌های مردمی همچون مقاومت عمومی در برابر امتیاز استعمــاری رژی، نهضــت مردم جنوب در برابر تجاوز قوای انگلیس، نهضت فارس، مخالفت با قرارداد استعماری 1919 و مقابله مردم ایران با خباثت انگلیس در دوران نهضت ملی نفت پدید آمد.
در صفحه اینستاگرام مرکز اسناد انقلا ب اسلامی،

دهمین قسمت از بسته تصویری "خاطره نگاشت" منتشر شد

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

اینفوگرافیک «کشف نقاب»

ویژه‌نامه‌ها
+

ویژه‌نامه تاریخ‌شفاهی هفت تیر

ویژه‌نامه «تاریخ‌شفاهی هفت تیر» با محوریت خاطرات مسئولان وقت، اعضای حزب جمهوی و بازماندگان حادثه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و با هدف بررسی ابعاد مختلف انفجار 7 تیر منتشر شد.