مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان دكتر شریعتی، قبل از میدان قدس، مركز اسناد انقلاب اسلامی

تماس با دفتر فروش کتاب: 02122211174

پست الکترونیکی: info@irdc.ir


تماس با معاونت اسناد و کتابخانه:02122685909

تماس با معاونت اداری و مالی:02122211183

تماس با معاونت پژوهشی:02122211182

تماس با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی: 02122234020

تماس با معاونت تاریخ شفاهی:02122211185

تماس با موسسه فرهنگی هنری و انتشارات: 02122211194

نمابر: 02122211175

نام:
* ایمیل:
* پیغام: