مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درنگی در خاطرات آیت‌الله موحدی‌کرمانی

توصیف فضای حاکم بر جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 68

برشی از خاطرات آیت‌الله بنی‌فضل

چرا خبرگان به رهبری شورایی رای مثبت نداد؟

ویژه‌نامه‌ها
+

ویژه‌نامه انتخابات ریاست‌جمهوری

همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار "ویژه‌نامه انتخابات ریاست‌جمهوری" درصدد روایت انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در دهه‌های گذشته برآمده است.