مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درنگی در خاطرات آیت‌الله موحدی‌کرمانی

توصیف فضای حاکم بر جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 68

برشی از خاطرات آیت‌الله بنی‌فضل

چرا خبرگان به رهبری شورایی رای مثبت نداد؟

ویژه‌نامه‌ها
+

پیشاهنگ جهاد و شهادت

ویژه‌نامه «پیشاهنگ جهاد و شهادت» در مقالاتی با عنوان «مروری بر راهبردهای مبارزاتی شهید نواب صفوی»، «بررسی زمینه‌ای آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی از منظر نواب صفوی» و «5 شاهد از سازش‌ناپذیری شهید نواب صفوی» به اندیشه و مبارزات رهبر فدائیان اسلام پرداخته است. همچنین اسناد و خاطراتی از سبک زندگی و روش و منش مبارزاتی شهید نواب صفوی بخش دیگری از این ویژه‌نامه را شامل می‌شود.