مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد چهل و ششم، حوادث خرداد 1363(جنگ نفتکش ها)
نام نویسنده: نبی کریمی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: دفاع مقدس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
چاپ جاری: اول
قیمت: ۱۰۴۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۴۰
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۶۳-۲
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: در خرداد 1363 جبهههاي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران عملياتي اجرا نشد. در کليهي مناطق عملياتي، مبادلهي آتش با برتري نيروهاي توانمند اسلام انجام ميشد و دو طرف جنگ نسبت به اعزام گشتيهاي رزمي و شناسايي اقدام ميکردند. در اين ماه دبيركل سازمان ملل متحد به ايران پيشنهاد آتشبس در گلولهباران شهرها و مناطق مسکوني را داد. مسئولين جمهوري اسلامي ايران که از ابتدا با اين عمل ارتش بعثي عراق به شدت مخالف بودند موافقت خود را اعلام کردند و قرار شد از روز 22 خرداد ماه کليهي آتشها بر روي شهرها، روستاها و مناطق مسکوني ازطرف جمهوري اسلامي ايران و کشور عراق قطع شود؛ ولي صدام حسين با توطئهي منطقه‌اي‌کردن جنگ و واردکردن حامي خود آمريکا در جنگ همچنان به اعمال شيطنتآميز خود در هدف قراردادن کشتيها بهخصوص نفتکشهاي کشورهاي مختلف در خليج فارس و درياي عمان ادامه ميداد و بعضي از اين شيطنتها را به جمهوري اسلامي ايران نسبت مي‌داد.