مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: کناره های امن و اقتدار
نام نویسنده: محمد محبوبی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
چاپ جاری: اول
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۴
قطع: رقعی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۶۲-۵
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

.... برخورد قاطع وزارت اطلاعات با باند سيد مهدي هاشمي، عليرغم حمايتهاي شديد آيتالله منتظري قائممقام رهبري، يکي از سوابق درخشان اين وزارتخانه در بدو تأسيساش قلمداد ميشود. در اين پرونده سختيهاي پيشروي وزارت اطلاعات بهجايي کشيده شد که آيتالله منتظري جلسات و کلاسهاي خود را در قم تعطيل کرد، به امامخميني شکوائيههاي شديداللحن ارسال نمود و در ملاقاتهاي حضوري، حجتالاسلاموالمسلمين ريشهري را مورد عتاب و توبيخ قرار ميداد! وزير اطلاعات وقت در خاطراتش گوشهاي از مشقات پروندهي سيد مهدي هاشمي را چنين روايت کرد: «هنگاميکه وزارت اطلاعات با جدّيّت موضوع قتلها و اتهامات سيد مهدي هاشمي را پيگيري ميکرد، آقاي هاشمي رفسنجاني به من گفت چه بسا امشب امام از دنيا برود و فردا آقاي منتظري رهبر باشد، در آنصورت تو نميتواني در ايران زندگي کني، بنابراين مصلحت نيست موضوع مهدي هاشمي را اينطور دنبال کني!»...