مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: بن بست
نام نویسنده: جمعی از نویسندگان .
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
چاپ جاری: اول
قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۰۸
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۹۸-۴
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

زماني‌كه پروندهي سيدمهدي رسيدگي شد، فضايي مسموم عليه جمهوري اسلامي، وزارت اطلاعات و نيروهاي بررسيكننده توسط دشمن و خوديها به وجود آمد. به همين جهت دوستاني كه دستاندركار بررسي پرونده بودند به فكر تشريح و واكاوي موضوع و شخص سيدمهدي برآمدند و از همان ابتدا جزواتي را در حد محدود براي خوديها و مسئولين جمهوري اسلامي تهيه كردند. اينك كه مدتي از آن زمان گذشته و هنوز هالهاي از غبار روي واقعيت موضوع پوشانده بر آن شديم تا مجموعهي آن جزوات را به صورت گستردهتر در اختيار نسل جوان و آينده قرار دهيم.

مجموعه اين نوشتار مستند به اسناد و اعترافات جريان انحرافي سيدمهدي ميباشد كه به كالبدشكافي ريشهي انحرافات وی پرداخته است.

(از مقدمه کتاب)