مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: مباني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از منظر امام خامنهاي(دام ظله)
نام نویسنده: سید محمد جواد قربی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جامعه شناسی سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹
چاپ جاری: چاپ اول
قیمت: ۴۸۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۰
نوع جلد: شومیز
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۹۵۵-۴
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت داراي مبادي فرانظري بوده و براساس رويکردي اسلامي، جايگاه انسان، هستي و روش‌هاي معرفتشناسي را مشخص کرده است. در اين الگو، طبيعت و جهان داراي خالقي است که آفريننده است و انسان بهمثابه مخلوق مقام خليفةاللهی دارد. براساس اين نگرش به هستي، انسان داراي دو ساحت مادي و معنوي است که الگوي پيشرفت براي رشدِ هر دو جنبهي مادي و معنوي تلاش ميکند. مباني معرفتيِ الگويِ پيشرفت برخلاف الگوهاي رايج غربي که مبتني بر حس و تجربهي آزمايشگاهي هستند، شامل منابع اصيل معرفتي در اسلام ميباشند. به عبارت ديگر، شهود و قلب، تجربه و حس از منابع اصيل شناخت در الگوي پيشرفت محسوب ميشوند.