مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت (از دیدگاه شهید مطهری، دكتر شریعتی، سید قطب)
نام نویسنده: علیرضا مرامی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اندیشه سیاسی
تاریخ انتشار: ۷۸/۰۱/۱
قیمت: ۷۰۰۰ ریال
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۰۰
قطع: وزیری
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

عدالت مفهومی اصلی در اندیشه سیاسی است و در طول تاریخ، یكی از اساسی ترین آرزوهای انسان تحقق بخشیدن به این آرمان بوده است، و مكتب ها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد كرده اند.نخبگان فكری و فرهنگی جهان اسلام در دوره جدید واكنشهای متفاوتی به تعبیرهای نوین عدالت نشان داده اند، در این كتاب به بررسی و مقایسه شباهتها و تفاوتهای برداشت سه اندیشمند مسلمان معاصر، استاد شهید مطهری، دكتر شریعتی و سید قطب از عدالت به همراه مطالعه زمینه های تاریخی ـ اجتماعی زمان رشد آنها، پرداخته شده است.