مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تهدیدات نرم سیاسی در قرآن كریم
نام نویسنده: محمدجواد جاوری
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اندیشه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲
قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۵۰۰
تعداد صفحات: ۴۲۰
قطع: وزیری
شابک: ۶ـ۶۸۳ـ ۴۱۹ـ ۹۶۴ـ ۹۷۸
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:
امنیت یكی از حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای اصلی هر جامعه‌ای است، به‌طوری كه بدون وجود امنیت ابعاد دیگر زندگی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. به همین دلیل جوامع سعی نموده‌اند با استفاده از ابزارها و راه‌های ممكن، خود را در مقابل تهدیدات حفظ نمایند. امروزه با متنوع شدن شیوه‌های جنگ، صورتِ جنگ‌ها از نبردهای رو در رو و نظامی به نبردهای اطلاعاتی و روانی و جنگ‌های نرم تبدیل شده است. تهدید نرم مجموعه‌ اقداماتی است كه باعث دگرگونی هویتِ فرهنگی و الگوهای رفتاریِ مورد قبولِ یك نظام سیاسی شود. در واقع تمام تحولاتی كه موجب شود تا اهداف و ارزش‌های حیاتی یك نظام سیاسی به خطر افتد یا باعث ایجاد تغییر و دگرگونی اساسی در عوامل تعیین كننده‌ی هویت ملی و دینی یك كشور شود، تهدید نرم به‌شمار می‌آید. هدف اصلی تهدید نرم، حذف باورمندی نخبگان و مردم در یك نظام سیاسی، سلب اراده و روحیه‌ی مقاومت و در مجموع استحاله‌ی فرهنگی و سیاسی است.
تهدیدات نرم دارای عرصه‌هایی نظیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. عرصه‌‌ی سیاسی یكی از مهم‌ترین عرصه‌های تهدیدات نرم به شمار می¬ر‌ود كه این تهدیدات وسیله‌ا‌ی مؤثر برای فشار بر كشورهای ضعیف، همیشه مورد استفاده‌ی قدرت‌های استكباری بوده است. در این برهه‌ی حساس تاریخی شناخت، بررسی، پیشگیری و مقابله با تهدیدات از اولویت‌های ضروری و حیاتی برای دفاع از هویت و موجودیت كشور است. دین مبین اسلام به‌عنوان كامل‌ترین و جامع‌ترین ادیان الهی، تأكید و توجه ویژه‌ای نسبت به تهدیدات نرم معطوف داشته است. در این راستا قرآن كریم موارد متعددی از تهدیدات نرم را برشمرده و ضرورت توجه به آنها را به مسلمانان متذكر شده است.
نویسنده‌ی محترم در اثر حاضر كوشیده است ماهیت، چگونگی، روش‌ها و شیوه‌های تهدیدات نرم را در «عرصه‌ی سیاسی»، از دیدگاه قرآن كریم بررسی و تبیین نماید كه امید است مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد.