مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام مترجم: صفاءالدین تبرائیان
معرفی مترجم: مولف و مترجم