مرکز اسناد انقلاب اسلامی

در گفتگو با حجت الاسلام روانبخش مطرح شد:

چرا مطالعه کتاب «جریان شناسی اسلام التقاطی» مهم است؟