مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
تطهیر ناشدنی

اوضاع معیشتی مردم ایران در دوران رضاخان

بنابر اسناد و مدارک تاریخی یکی از نقاط سیاه کارنامه رضاخان اوضاع معیشتی مردم ایران در آن دوران است. به طوری که در این دوران مسئله کمبود و گرانی نان یکی از مهم‌ترین مشکلات معیشتی مردم محسوب می‌شد. ناچیز بودن دست‌مزد کارگران وعدم پرداخت به موقع آن، بی‌اهمیتی رژیم به این قشر همچنین وضعیت بد مسکن در کنار سایر عوامل، زندگی را بر کارگران در این دوران سخت کرده بود. علاوه بر این مورخین اعتقاد دارند در این دوران «دهقانان نیز غالباً گرسنگی می‌کشیدند.» نا امنی و وجود اشرار در خیابان‌ها و... نیز از جمله مواردی است که بنابر گفته درباریان زندگی را بر مردم در زمان رضاخان سخت کرده بود.
با حضور جمعی از مسئولین لشگری و کشوری،

از کتاب خاطرات «محسن رفیق‌دوست» رونمایی می‌شود

ویژه‌نامه‌ها
+

پیشاهنگ جهاد و شهادت

ویژه‌نامه «پیشاهنگ جهاد و شهادت» در مقالاتی با عنوان «مروری بر راهبردهای مبارزاتی شهید نواب صفوی»، «بررسی زمینه‌ای آسیب‌های اجتماعی - اقتصادی از منظر نواب صفوی» و «5 شاهد از سازش‌ناپذیری شهید نواب صفوی» به اندیشه و مبارزات رهبر فدائیان اسلام پرداخته است. همچنین اسناد و خاطراتی از سبک زندگی و روش و منش مبارزاتی شهید نواب صفوی بخش دیگری از این ویژه‌نامه را شامل می‌شود.