مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
دکتر محمدرحیم عیوضی

مروری بر ساخت قدرت سياسى در دوره پهلوی دوم

قدرت سياسى دوران محمدرضا شاه به شيوه استبدادى ـ سلطنتى اعمال مى‌شد و شاه، هسته مركزى منظومه قدرت به شمار مى‌رفت. در تشريح قدرت سياسى دوران محمدرضا شاه، شاخص‌هاى چندى در شناسايى ساخت قدرت قابل توجه هستند كه شناخت اين شاخص‌ها با توجه به شرايط اجتماعى دوران سلطنت شاه قابل حصول مى‌باشد فقدان يک جامعه مدنى و شكاف و جدايى بين قدرت دولتى و قدرت اجتماعى از خصوصيات اجتماعى دوران محمدرضا شاه به شمار مى‌رود. استبداد سياسى، خفقان، مطلق العنان بودن شاه، دربار و حكام و نامحدود بودن اختيارات آن‌ها، فقدان قانون و امنيت فردى، دخالت و نفوذ بيگانگان در امر كشور، قلع و قمع هر فكر و انديشه‌اى كه حكومت آن را نمى‌پسنديد يا به مصلحت نمى‌دانست از ويژگى‌هاى بارز رژيم پهلوى بود.
همزمان با سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری(س) برگزار شد:

آئین تجلیل از مقام زنان و بانوان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی + گزارش تصویری

در پاسداشت مقام بانوان مسلمان

روایت تصاویر از نقش زنان در انقلاب اسلامی