مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شما بپرسید| اسناد پاسخ می دهند

اتهامات سید مهدی هاشمی چه بود؟

مظفر نامدار در گفتگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی مطرح کرد:

ردّیه‌ای بر یک شبهه تاریخی؛ آیا آخوند خراسانی حکم بر «تکفیر» شیخ فضل‌الله داده بود؟

ویژه‌نامه‌ها
+