مرکز اسناد انقلاب اسلامی

به بهانه سالروز تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی

قاتلی که مصونیت داشت!

۱