مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سند برگزیده
عبدالحمید دیالمه که دوران دانشجویی خود را در دانشگاه فردوسی می‌گذراند در سال 1354 به دستور ساواک دستگیر شد.
بازنشر به بهانه تقارن شهادت شهید مطهری و عید فطر

گزارش ساواک از سخنرانی ضدآمریکایی شهید مطهری در عید فطر 1346

۱