مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
ضرورت توجه به مقوله "تاریخ" در نظام آموزشی کشور

تاریخ به مثابه علم نافع

تاکید رهبر معظم انقلاب بر تدریس علوم نافع در مدارس یکی از نکات مهم و قابل تأمل بیانات ایشان در دیدار سالانه با معلمان بود. برای اینکه علم تاریخ به معنای واقعی کلمه برای نسل جدید نافع و مفید فایده باشد، باید نحوه تدریس، سرفصل‌های آموزشی و رهیافت تاریخی مولفان کتب درسی بهینه‌ و روزآمد شود. قطعا این مهم در گفت و شنود با محققان متعهد تاریخی و فرهیختگان و فعالان این عرصه قابل تحقق و دستیابی است. نسل امروزی را می‌توان با آموزش درست تاریخ و جریان‌شناسی تاریخی غنی‌سازی کرد تا با عبور از هزارتوی مشکلات آینده روشنی را در تحقق تمدن نوین اسلامی ساخته و پرداخته کنند که به فرموده امام خمینی(ره) " تاریخ روشنگر آینده است."
ضرورت توجه به مقوله "تاریخ" در نظام آموزشی کشور

تاریخ به مثابه علم نافع

به بهانه نامگذاری «روز تاریخنگاری انقلاب اسلامی»

اهمیت تاریخ و تاریخنگاری از منظر رهبر معظم انقلاب

۱